Uchwały Zarządu Powiatu - I kadencja - rok 1999

001/1999. Upoważnienia dla pracownika Starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
002/1999. Zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
003/1999. Wskazanie osób, które w imieniu Zarządu mogą dokonać czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz udzieleniu pożyczek i poręczeń.
004/1999. Wskazanie osób, które w imieniu zarządu mogą dokonać czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz udzieleniu pożyczek i poręczeń.
005/1999. Opracowanie układu wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Chełmnie na 1999 r.
006/1999. Powołanie pełnomocnika upoważnionego do podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
007/1999. Wybór przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającemu przekazaniu powiatowi.
008/1999. Ogłoszenie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.
009/1999. Ogłoszenie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Chełmnie.
010/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Starostwa Powiatowego w Chełmnie na 1999 r.
011/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Starostwa Powiatowego w Chełmnie na 1999 r.
012/1999. Przyjęcie stawek opłat za korzystanie z miejsca w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Chełmnie.
013/1999. Zablokowanie planowanych wydatków budżetowych.
014/1999. Przyjęcie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
015/1999. Powierzenie stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Chełmnie.
016/1999. Przeniesienie blokowanych wydatków budżetowych do rezerwy celowej.
017/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Starostwa Powiatowego w Chełmnie na 1999 r.
018/1999. Określenie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2000 r.
019/1999. Powołanie do pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.
020/1999. Nadanie uprawnień szkoły publicznej Policealnemu Studium Ekonomicznego w Chełmnie.
021/1999. Nadanie uprawnień szkoły publicznej 3-letniemu Technikum Handlowemu na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmnie.
022/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 1999 r.
023/1999. Powierzenie stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.
024/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 1999 r.
025/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 1999 r.
026/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 1999 r.
027/1999. Zmiana uchwały Nr 1/99 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r w sprawie upoważnienia dla pracowników Starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
028/1999. Przyjęcie projektu budżetu powiatu na 2000 rok.
029/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 1999 r.
030/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 1999 r.
031/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 1999 r.
032/1999. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
033/1999. Powołanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
034/1999. Zmiana uchwały Nr 1/99 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r w sprawie upoważnienia dla pracowników starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
035/1999. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 1999 r.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej