POWIATOWY KONKURS "EKOLOGICZNE SOŁECTWO - 2010"

W br. Zarząd Powiatu Chełmińskiego ogłosił trzecią edycję Powiatowego Konkursu "Ekologiczne sołectwo - 2010". Celem Konkursu było m.in. wyłonienie sołectw wykazujących szczególną aktywność w zakresie ochrony środowiska, ukazanie różnorodności podejmowanych w powiecie działań na rzecz środowiska, inspirowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie dbałości o estetykę sołectwa oraz podniesienia walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości.

Do konkursu przystąpiło 10 sołectw. Zarząd Powiatu postanowił nagrodzić 7 projektów:
1. Ostrów Świecki - "Tydzień z ekologią w Ostrowiu Świeckim"
2. Wielkie Łunawy - "Wykonanie terenów zielonych i wypoczynkowych na terenie sołectwa Wielkie Łunawy"
3. Kałdus - "Uporządkowanie stawu w centrum wsi Kałdus II etap"
4. Kijewo Królewskie - "Oaza - Falocz"
5. Dorposz Szlachecki - "Park jak za dawnych lat"
6. Kiełp - "Szlakiem Miłka Wiosennego"
7. Gołoty - Stablewice - "Porządkowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołoty"

Przyznano sołectwom nagrody pieniężne w wysokości:
dla sołectw: Kijewo Królewskie, Wielkie Łunawy oraz Ostrów Świecki - po 3.500 zł,
dla sołectw: Dorposz Szlachecki, Kałdus, Kiełp i Gołoty-Stablewice - po 2.500 zł.

6.800 zł dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


laureaci konkursu Ekologiczne Sołectwo 2010 sołectwo Kijewo Królewskie sołectwo Dorposz Szlachecki sołectwo Gołoty-Stablewice sołectwo Kałdus sołectwo Kiełp sołectwo Ostrów Świecki sołectwo Wielkie Łunawy

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej