Dożynki Powiatowo-Gminne w Unisławiu

To wyjątkowo trudny rok dla części rolników z terenu naszego powiatu. Zagrożenie powodziowe, podtopienia upraw na polach graniczących z Wisłą, kapryśna i niesprzyjająca żniwom aura spowodowały, że dla niektórych gospodarstw w powiecie chełmińskim, żniwa jeszcze się nie zakończyły. Tradycja jednak nakazuje dziękować za plony i prosić o obfitość w roku następnym. Staropolskim więc zwyczajem, w dniu 11 września br. w Unisławiu, odbyły się dożynki powiatowo-gminne. Skromniejsze niż zwykle.

"Dożynki są wyrazem miłości rolnika do ziemi, z której wszyscy czerpiemy owoce. Są także wyrazem naszego szacunku dla ciężkiej pracy rolnika" - powiedział w swoim wystąpieniu starosta chełmiński Zdzisław Gamański. Wspomniał również, że zachowany do dnia dzisiejszego zwyczaj dzielenia się chlebem podczas obrzędów dożynkowych "przypomina nam o jego niewymiernej wartości w życiu codziennymi i traktowaniu każdej kromki z należytym szacunkiem". Słowa te nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza teraz, gdy istnieje zagrożenie, że części plonów nie uda się zebrać.

Tegorocznymi starostami dożynek byli Państwo Anna i Marek Kowalscy z Głażewa. Państwo Kowalscy prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 51 ha, specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej oraz w uprawie zbóż i buraków cukrowych.

Podczas oficjalnych uroczystości dożynkowych, piętnastu rolników z naszego powiatu uhonorowanych zostało odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa", przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na wniosek Zarządu Powiatu w Chełmnie, ministerialną odznakę honorową otrzymali:
- Tomasz Stefański i Mirosław Wyrębski z gminy Chełmno,
- Jerzy Cieśliński i Zdzisław Jantoń z gminy Kijewo Królewskie,
- Jarosław Trzpil i Roman Wojnowski z gminy Lisewo,
- Sławomir Dams i Marian Jabłoński z gminy Papowo Biskupie,
- Tadeusz Jakubowski i Józef Łepek z gminy Stolno,
- oraz Stanisław Nerowski i Eugeniusz Zmuda z gminy Unisław.

Natomiast na wniosek wójta gminy Unisław odznaczeni zostali:
- Paweł Fijałkowski,
- Roman Misztela
- i Piotr Siębor.

Tradycyjnie już podczas dożynek, laureatom etapu powiatowego konkursu "Piękna Zagroda" wręczone zostały nagrody. W roku bieżącym, czeki i dyplomy w kategorii "Najbardziej zadbana zagroda wiejska" odebrali:
- Danuta i Marek Prowadzisz z Unisławia - I miejsce,
- Aniela i Łukasz Skicowie z miejscowości Bągart - II miejsce,
- Mariola i Antoni Małkowscy z Grubna - III miejsce.

W kategorii "Najbardziej zadbana działka siedliskowa":
- Ewa Kichler z Kałdusa - I miejsce,
- Bolesława i Tadeusz Grzebytowie ze Stolna - II miejsce
- oraz Joanna Błaszczyk z Brzozowa - III miejsce.

Ocenione zostały również wieńce i ozdoby dożynkowe przygotowane przez przedstawicieli poszczególnych gmin.
I miejsce w konkursie na "Najładniejszy wieniec dożynkowy" w kategorii o tej samej nazwie zajęła gmina Kijewo Królewskie, a II miejsce gmina Unisław. Natomiast I miejsce w kategorii "Najładniejsza ozdoba dożynkowa" przypadło w udziale gminie Lisewo.

Po części oficjalnej był czas na rozrywkę dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych w Unisławiu był zespół ABBA Imitation.stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej