Ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu
na najładniejszą szkolną wystawkę z surowców wtórnych
pn. "Parki Narodowe Polski"
dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


W bieżącym roku Zarząd Powiatu w Chełmnie po raz trzeci zorganizował Powiatowy Konkurs na najładniejszą szkolną wystawkę z surowców wtórnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Tematem tegorocznej edycji były "Parki Narodowe Polski". Celem konkursu było rozwijanie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego, dostrzeganie walorów przyrodniczych parków i uwrażliwienie na piękno chronionej przyrody oraz zwrócenie uwagi na problemy związane z powstawaniem odpadów.
Do Konkursu przystąpiło:
- 11 szkół podstawowych: w Brzozowie, Zegartowicach, Małych Łunawach, Grzybnie, Małem Czystem, Wabczu, Dubielnie, Kijewie Królewskim, nr 2 w Chełmnie, Szkoła Podstawowa w Starogrodzie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie;
- 5 gimnazjów: Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie, Gimnazjum w Starogrodzie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie, Gimnazjum nr 2 w Chełmnie oraz Gminne Gimnazjum w Lisewie;
- 2 szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Katolickie Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie.

W dniu 12 maja 2010 r., w Starostwie Powiatowym w Chełmnie odbyło się wręczenie nagród.

Laureaci Konkursu:

1.W kategorii szkoły podstawowe:
- I miejsce - Szkoła Podstawowa w Zegartowicach (PN Bory Tucholskie),
- II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie (Tatrzański PN),
- III miejsce - Szkoła Podstawowa w Wabczu, (Ojcowski PN),
- III miejsce - Szkoła Podstawowa w Małem Czystem (Ojcowski PN);

2.W kategorii gimnazja:
- I miejsce - Gimnazjum nr 2 w Chełmnie (Białowieski PN),
- II miejsce - Gminne Gimnazjum w Lisewie (Słowiński PN),
- II miejsce - Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie (Biebrzański PN),
- III miejsce - Zespół Szkół w Starogrodzie (Woliński PN).

3.W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
- I miejsce - Katolickie Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie (Ojcowski PN).

Największą popularnością cieszyły się: Ojcowski PN i Tatrzański PN - 3 wystawki oraz Słowiński PN, Woliński PN i Białowieski PN - 2 wystawki.

Nagrody ufundowano ze środków powiatu chełmińskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Laureaci Konkursu otrzymali książki, a także symboliczne czeki z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów - wykonawców wystawek.

I m. Gimnazjum nr 2 w Chelmnie I m. Katolickie Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie I m. SP w Zegartowicach II m. Gimnazjum Katolickie w Chełmnie II m. Gminne Gimnazjum w Lisewie II m. SP nr 2 w Chełmnie III m. Gimnazjum w Starogrodzie III m. SP w Małem Czystem
III m. SP w Wabczu laureaci nagroda dla Gimnazjum nr 2 w Chełmnie nagroda dla Gimnazjum w Starogrodzie nagroda dla KLO Księży Pallotynów w Chełmnie nagroda dla SP w Małem Czystem nagroda dla SP w Wabczu nagroda dla SP w Zegartowicach

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej