III edycja Powiatowego Konkursu "Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa"


Z roku na rok wzrasta zainteresowanie naszych sołectw konkursem, który w swoim założeniu ma m.in. propagować wśród mieszkańców wsi, potrzebę promocji i ochrony zabytków, tradycji oraz obyczajów ludowych dla przyszłych pokoleń. W tegorocznej edycji, złożonych zostało aż 29 projektów, czyli o 9 więcej niż w roku ubiegłym. Po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich planowanych przedsięwzięć, komisja konkursowa ustaliła listę rankingową i zaproponowała Zarządowi Powiatu dofinansowanie 14 najlepszych.

W dniu 22 kwietnia br., w siedzibie Starostwa, odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków sołtysom reprezentującym zwycięskie projekty. Czeki wręczali: starosta chełmiński Zdzisław Gamański, wicestarosta chełmiński Wojciech Bińczyk oraz członkowie Zarządu Powiatu: Jakub Danielewicz i Grzegorz Zalewski. Z wójtami poszczególnych gmin podpisane zostały natomiast stosowne umowy finansowe.

Środki z budżetu powiatu, zostały przeznaczone na niż.wym. przedsięwzięcia:
1. Uprzątnięcie terenu cmentarza oraz uczczenie pamięci spoczywających na cmentarzu mennonickim i ewangelickim we wsi Kokocko - sołectwo Kokocko (gm. Unisław);
2. Uporządkujmy grób sprzed 2700 lat - sołectwo Grzybno (gm. Unisław);
3. Odtworzenie izby wiejskiej z piecem chlebowym w Gołotach - sołectwo Gołoty - Stablewice (gm. Unisław);
4. Dbamy o miejsca pamięci - sołectwo Trzebiełuch (gm. Stolno);
5. Uporządkowanie pomnika poświęconego pamięci żołnierzy polskich i mieszkańców - sołectwo Wielkie Łunawy (gm. Chełmno);
6. Pamięci ludziom zapomnianym - cz. II - sołectwo Kijewo Szlacheckie (gm. Kijewo Król.);
7. Zachować od zapomnienia nasze wspomnienia - sołectwo Malankowo (gm. Lisewo);
8. Saga Brzozowska - nasze wczoraj, dziś i jutro - sołectwo Brzozowo (gm. Kijewo Król.);
9. Lisewski park kulturowo-edukacyjny - sołectwo Lisewo;
10. Pamiętamy o historii - sołectwo Papowo Biskupie;
11. Uchwycone w kadrze - zapisane w pamięci - sołectwo Chrusty (gm. Lisewo);
12. Wokół nas i w nas płynie sobie czas - sołectwo Głażewo (gm. Unisław);
13. Urządzenie izby pamięci dotyczącej osób i wydarzeń historycznych związanych z miejscowością Błoto - sołectwo Błoto (gm. Unisław);
14. "VI Biesiada Królewska" - promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego - sołectwo Kiełp (gm. Kijewo Król.).

Nagrodę odbiera Gabriela Mucha, sołtys wsi Kokocko Nagrodę odbiera Mirosław Kurdynowski, sołtys wsi Grzybno Nagrodę odbiera Leokadia Lasota, sołtys wsi Gołoty-Stablewice Nagrodę odbiera Jarosław Pawlikowski, sołtys wsi Trzebiełuch Nagrodę odbiera Zbigniew Kilian, sołtys wsi Wielkie Łunawy Nagrodę odbiera Ewa Mularczyk, sołtys wsi Kijewo Szlacheckie Nagrodę odbiera Grzegorz Mądrzejewski, sołtys wsi Brzozowo
Nagrodę odbiera Jerzy Cabaj, wójt gminy Lisewo na zdjęciu: Andrzej Zieliński, Jakub Danielewicz i Grzegorz Zalewski Nagrodę odbiera Renata Poraszka, sołtys wsi Chrusty Nagrodę odbiera Małgorzata Bednarek, sołtys wsi Błoto Nagrodę odbiera Mieczysław Misiaszek, wójt gminy Kijewo Królewskie na zdjęciu: Wojciech Bińczyk, Zdzisław Gamański, Roman Misiaszek na zdjęciu: Zdzisław Gamański, Wojciech Bińczyk, Jakub Danielewicz, Grzegorz Zalewski i Sławomir Kerber
na zdjęciu: Wojciech Bińczyk, Zdzisław Gamański, Mieczysław Misiaszek na zdjęciu: Wojciech Bińczyk, Zdzisław Gamański, Jerzy Cabaj na zdjęciu: Wojciech Bińczyk, Zdzisław Gamański, Andrzej Zieliński

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej