Urząd spełnia wymagania normy ISO 9001:2009


W maju 2009 r., Starostwo Powiatowe w Chełmnie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i innymi samorządami, przystąpiło do realizacji projektu pn. "Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

System Zarządzania Jakością w naszym urzędzie został formalnie wdrożony w styczniu 2010 r., natomiast w dniach od 2 do 5 marca br., Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o., przeprowadziła w starostwie audyt certyfikujący zakończony wynikiem pozytywnym, który był podstawą do nadania właściwego certyfikatu jakości.

W związku z powyższym, w dniu 26 marca 2010 r.., podczas uroczystej konferencji w Toruniu podsumowującej realizację projektu, Starosta Chełmiński Zdzisław Gamański odebrał Certyfikat Jakości, jako dowód, że wdrożony przez nas system zarządzania, spełnia wszelkie wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej.
Certyfikat ważny jest przez 3 lata.

Polityka Jakości i Księga Jakości dostępne tutaj

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej