Spotkanie starosty chełmińskiego z sołtysami wsi z naszego powiatu


W dniu 2.02.2010 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, odbyło się spotkanie starosty chełmińskiego p. Zdzisława Gamańskiego z sołtysami wsi z naszego powiatu.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, p. Piotr Lampert, p. Magdalena Mrozek - pośrednik pracy z nowo powstałego Punktu Pośrednictwa Pracy w Chełmnie i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych p. Sławomir Kerber.


P. Lampert przedstawił sytuację na rynku pracy w powiecie chełmińskim oraz zapoznał zebranych z działaniami podejmowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu (staże, szkolenia, kursy, roboty publiczne, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, stypendia). P. M. Mrozek omówiła zagadnienia związane z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawiła oferty dla młodzieży ( m.in. praca sezonowa, tymczasowa, pomoc w pisaniu podań, warsztaty i spotkania szkoleniowe). Sołtysi otrzymali ulotki informacyjne, dotyczące wyż. wym. kwestii.


Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych p. Sławomir Kerber omówił warunki uczestnictwa w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Chełmińskiego, skierowanych do sołectw: "Ekologiczne sołectwo" i "Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa".


Następnie starosta chełmiński p. Zdzisław Gamański przedstawił zagadnienia związane z inwestycjami, które zaplanowano do realizacji w 2010 roku, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych. W toku dyskusji sołtysi zadawali liczne pytania, a także zgłaszali uwagi i propozycje dotyczące poruszanych spraw.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej