Rezerwaty przyrody

Ogromny wpływ na malowniczość krajobrazu powiatu chełmińskiego ma unikalna roślinność chroniona w pięciu rezerwatach przyrody:

- "Ostrów Panieński" (14,77 ha) - utworzony dla ochrony dużego i stosunkowo naturalnego kompleksu leśnego na siedlisku łęgu wiązowo-jesionowego w dolinie dolnej Wisły, ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, w tym trufli letniej.

- "Łegi na Ostrpowiu Panieńskim" (34,42 ha) - położony w sąsiedztwie rezerwatu "Ostrów Panieński" ma zbliżone warunki siedliskowe. Panuje w nim podobnie wykształcony łęg wiązowo-jesionowy.

- "Płutowo" (17,96 ha) - utworzony dla ścisłej ochrony lasu mieszanego na zboczach parowu wciętego w krawędź doliny Wisły. Współpanującymi są tu okazałe graby liczące 90-120 lat, dęby ok. 200 lat i również wiekowe lipy, klony, buki i jesiony.

- "Zbocza Płutowskie" (19,49 ha) - znajduje się 15 km od Chełmna i obejmuje fragment prawego zbocza doliny Wisły. Rezerwat zabezpiecza rzadką florę, tj. zespoły roślinności stepowej tworzące niewielkie, ale prawie już reliktowe wysepki.

- "Góra Św. Wawrzyńca - (0,70 ha) - położony w południowj części Uroczyska Uść na krawędzi doliny Wisły, między Chełmnem a Kałdusem. Teren ten objęty jest ochroną nie tylko z uwagi na walory przyrodnicze, ale również z uwagi na wyjątkową wartość historyczną istniejącego tu grodziska.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej