WydziałyWydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Zadania Wydziału określa § 19 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

e-mail: abi@powiat-chelmno.pl

Naczelnik (pokój nr 16), tel:(056) 677 24 14
Administracja Architektoniczno-Budowlana (pokój nr 6)
tel: (056) 677 24 38
tel: (056) 677 24 59Wydział Finansowy
Zadania Wydziału określa § 16 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Skarbnik Powiatu (pokój nr 11), tel: (056) 677 24 44
Zadania Skarbnika określa § 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
e-mail: skarbnik@powiat-chelmno.pl

Kasa (pokój nr 14), tel: (056) 677 24 18
Księgowość (pokój nr 15), tel: (056) 677 24 19
Księgowość (pokój nr 20), tel: (056) 677 24 34
Oświata (pokój nr 20), tel: (056) 677 24 58Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Zadania Wydziału określa § 18 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

(mieści się w budynku przy ulicy Słowackiego 3)

e-mail: gkn@powiat-chelmno.pl
www: www.powiat-chelmno.pl/gkn

Naczelnik tel: (056) 677 24 13
Geodeta Powiatowy tel: (056) 677 24 13
Ewidencja Gruntów tel: (056) 677 24 16
Gospodarka Nieruchomościami tel: (056) 677 24 54Powiatowy Ośrodek Dokumentaji Geodezyjnej i Kartograficznej
(mieści się w budynku Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1)

e-mail: podgik@powiat-chelmno.pl

tel: (056) 677 24 40
Obsługa Mapy Numerycznej tel: (056) 677 24 40
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel: (056) 676 10 21Wydział Organizacyjny
Zadania Wydziału określa § 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Sektetarz Powiatu (pokój nr 10), tel: (056) 677 24 33
Zadania Sekretarza określa § 12 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
e-mail: sekretarz@powiat-chelmno.pl

Sekretariat (pokój nr 7), tel: (056) 677 24 10
fax: (056) 677 24 21
e-mail: sekretariat@powiat-chelmno.pl

Kadry (pokój nr 1), tel: (056) 677 24 47

Biuro Obsługi Rady Powiatu (pokój nr 13), tel: (056) 677 24 43
e-mail: borp@powiat-chelmno.pl

Administracja (pokój nr 22), tel: (056) 677 24 31
e-mail: administracja@powiat-chelmno.pl

Informatyk (pokój nr 22), tel: (056) 677 24 31
e-mail: admin@powiat-chelmno.pl
Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych
Zadania określone są w § 22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Zadania Rzecznika określa § 20 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

(pokój nr 12), tel: (056) 677 24 23

Godziny Urzędowania Rzecznika:
Wtorek - od godz. 17.00 do godz. 20.00
Środa - od godz. 17.00 do godz. 20.00
Czwartek - od godz. 17.00 do godz. 19.00Wydział Spraw Społecznych
Zadania Wydziału określa § 17 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

e-mail: ssp@powiat-chelmno.pl

Naczelnik (pokój nr 18), tel: (056) 677 24 30
Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo (pokój nr 21), tel: (056) 677 24 20
Komunikacja - Prawa jazdy (pokój nr 3), tel: (056) 677 24 15
Komunikacja - Rejestracja pojazdów (pokój nr 4), tel: (056) 677 24 57
Promocja, Kultura i Sport (pokój nr 5), tel: (056) 677 24 48Zespół Radców Prawnych
Zadania Zespołu określa § 21 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Zespół Zarządzania Projektami
Zadania Zespołu określa § 24 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

e-mail: zzp@powiat-chelmno.pl

tel: (056) 677 24 45

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej