KOMISJE RADY POWIATUIII kadencja

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący - Zbigniew Orzechowski
Członek - Andrzej Wiśniewski
Członek - Zdzisław Piechota
Członek - Edmund Osika
Członek - Barbara Konieczna


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Przewodniczący - Marek Jabłoński
Członek - Janusz Wojtaszewski
Członek - Grzegorz Pora
Członek - Barbara Konieczna
Członek - Edmund Osika


KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I DRÓG PUBLICZNYCH
Przewodniczący - Zdzisław Piechota
Członek - Marcin Pilarski
Członek - Marek Jabłoński
Członek - Grzegorz Pora
Członek - Antoni Zimon


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Przewodniczący - Marcin Pilarski
Członek - Dariusz Jach
Członek - Grzegorz Zalewski
Członek - Dariusz Śliwiński
Członek - Kornel Serocki


KOMISJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Przewodniczący - Andrzej Wiśniewski
Członek - Jarosław Chlipała
Członek - Zbigniew Orzechowski
Członek - Dariusz Jach
Członek - Dariusz Śliwiński


KOMISJA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Przewodniczący - Antoni Zimon
Członek - Jakub Danielewicz
Członek - Grzegorz Zalewski
Członek - Kornel SerockiII kadencja

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Małgorzata Jakubowska - przewodnicząca
Marek Jabłoński
Grzegorz Zalewski
Antoni Zimon
Krzysztof Poliwko


Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Janusz Wojtaszewski - przewodniczący
Piotr Piekarski
Zbigniew Orzechowski
Dariusz Śliwiński
Małgorzata Jakubowska


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych

Marek Jabłoński - przewodniczący
Grzegorz Zalewski
Zdzisław Piechota
Dariusz Śliwiński
Krzysztof Poliwko


Komisja Rolnictwa i Leśnictwa

Zenon Urbaniak - przewodniczący
Piotr Madej
Antoni Zimon
Dariusz Danielewicz
Ludwik Płocki


Komisja Budżetu i Finansów

Piotr Madej - przewodniczący
Grzegorz Pora
Piotr Piekarski
Janusz Wojtaszewski
Izabela Kaczorowska


Komisja Rewizyjna

Ludwik Płocki - przewodniczący
Zenon Urbaniak
Grzegorz Pora
Zdzisław Piechota
Dariusz DanielewiczI kadencja


Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Małgorzata Jakubowska - Przewodnicząca
Krzysztof Wypij
Grażyna Mazurkiewicz
Marek Jabłoński
Krzysztof Poliwko
Piotr Piekarski


Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Piotr Piekarski - Przewodniczący
Tadeusz Derebecki
Hanna Murawska
Maria Budnik-Szymaniuk
Grażyna Mazurkiewicz
Dariusz Śliwiński


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych

Zdzisław Piechota - Przewodniczący
Marek Jabłoński
Dariusz Śliwiński
Zbigniew Resmer
Andrzej Wiśniewski


Komisja Rolnictwa i Leśnictwa

Stanisław Bojanowski - Przewodniczący
Piotr Madej
Marian Drzymalski
Krzysztof Wypij
Mieczysław Misiaszek
Jan II Kubacki


Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jan II Kubacki - Przewodniczący
Maria Budnik-Szymoniuk
Ludwik Płocki
Zbigniew Bukowski
Wojciech Bińczyk
Stefan Pepliński


Komisja Statutowa

Marek Cecerko
Wojciech Bińczyk
Zbigniew Bukowski
Małgorzata Jakubowska
Zbigniew Resmer


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Marek Cecerko - Przewodniczący
Zbigniew Resmer
Ludwik Płocki
Tadeusz Derebecki
Zdzisław Piechota
Krzysztof Poliwko


Komisja Budżetu i Finansów

Piotr Madej - Przewodniczący
Tadeusz Jagodziński
Stefan Pepliński
Marian Drzymalski
Wojciech Bińczyk
Mieczysław Misiaszek


Komisja Rewizyjna

Andrzej Wiśniewski - Przewodniczący
Stanisław Bojanowski
Marek Cecerko
Małgorzata Jakubowska
Tadeusz Derebecki
Piotr Jankowski

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej