Akcja "Przejrzysta Polska" zakończona sukcesem.


Starostwo Powiatowe w Chełmnie z sukcesem zakończyło udział w ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska" prowadzonej w 2005 r. przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu m. innymi Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Batorego i Banku Światowego.
Uroczyste podsumowanie akcji oraz wręczenie specjalnych certyfikatów samorządom - laureatom akcji odbyło się w dniu 4 marca w Warszawie, w siedzibie głównego organizatora, tj. Gazety Wyborczej.




stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej