Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Realizując zasadę partycypacji społecznej Starostwo Powiatowe w Chełmnie przygotowało projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006".
Program określa:
- zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- formy współpracy organizacjami pozarządowymi,
- sposób dotowania organizacji,
- powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Powyższy dokument został skonsultowany i uzgodniony z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych - organem uprawnionym do reprezentowania wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu chełmińskiego, na spotkaniu w dniu 22 listopada br.

Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006". /projekt/
"Program współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006":
plik w formacie OpenOffice2.0 (ODT)
plik w formacie MS Word (DOC)
plik w formacie Acrobat Reader (PDF)
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej