Regulaminu naboru na wolne stanowiska

W listopadzie br. opracowane zostały i wdrożone dwie procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, tj.: Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Celem wprowadzenia tych dokumentów jest zapewnienie otwartych, przejrzystych i konkurencyjnych zasad zatrudniania nowych pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie, z wyłączeniem stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania.
Regulaminy te zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 39/2005 Starosty Chełmińskiego z dnia 17 listopada 2005 r. i dostępne są na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Starostwa.

Zarządzenie Nr 39/2005 Starosty Chełmińskiego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.

Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
plik w formacie MS Word (DOC)
plik w formacie Acrobat Reader (PDF)

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
plik w formacie MS Word (DOC)
plik w formacie Acrobat Reader (PDF)

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej