Mapa aktywności organizacji pozarządowych

W listopadzie br. opracowana została "mapa aktywności" stanowiąca listę organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu chełmińskiego. Mapa pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania powiatowe realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej itp. Efektem posiadania takiej kompletnej i uaktualnianej listy powinny być stałe i lepsze kontakty samorządu powiatowego z organizacjami, pełniejsze wykorzystanie zasobów i potencjału organizacji oraz wypracowanie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi ważnych spraw społecznych.

"Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu".

Zarządzenie Nr 40/2005 Starosty Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia "mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu chełmińskiego i przyjęcia procedury jej aktualizacji".
Ankieta - "Mapa aktywności organizacji pozarządowych":
plik w formacie OpenOffice2.0 (ODT)
plik w formacie MS Word (DOC)
plik w formacie Acrobat Reader (PDF)

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej