Akcja społeczna "Przejrzysta Polska"


Starostwo Powiatowe w Chełmnie przystąpiło do akcji społecznej "Przejrzysta Polska", prowadzonej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu m. innymi Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Batorego i Banku Światowego. Akcja adresowana jest do samorządów gminnych i powiatowych w całym kraju i potrwa do końca 2005 r. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia publicznego poprzez promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, a także pobudzenie aktywności obywatelskiej dzięki zapewnieniu jej szerszego udziału w kreowaniu polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym. Zgodnie z założeniem organizatorów akcji osiągnięcie wspomnianych celów możliwe będzie dzięki przestrzeganiu przez władze lokalne sześciu zasad dobrego rządzenia, tj.: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. Warunkiem pomyślnego zakończenia udziału w akcji i uzyskania stosownego certyfikatu jest realizacja przez poszczególne samorządy minimum sześciu zadań obowiązkowych (po jednym w ramach każdej z zasad). Sposób realizacji poszczególnych zadań musi być oczywiście odpowiednio udokumentowany i raportowany organizatorom akcji. Więcej informacji na temat Akcji znajdą Państwo na stronie internetowej www.gazeta.pl/przejrzystapolska.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie w ramach akcji "Przejrzysta Polska":

1.Zasada przejrzystości: ---realizacja---
Opracowanie opisu usług świadczonych w urzędzie - zadanie obowiązkowe.

2.Zasada braku tolerancji dla korupcji: ---realizacja---
Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu - zadanie obowiązkowe.

3.Zasada partycypacji społecznej: ---realizacja---
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadanie obowiązkowe.
Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie powiatu wraz ze wskazaniem rodzaju działalności - zadanie dodatkowe.

4.Zasada przewidywalności: ---realizacja---
Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy - zadanie obowiązkowe.

5.Zasada fachowości: ---realizacja---
Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze - zadanie obowiązkowe.

6.Zasada rozliczalności: ---realizacja---
Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" - zadanie obowiązkowe.


Zarządzenie Nr 18/2005 Starosty Chełmińskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zadań do realizacji w Starostwie Powiatowym w Chełmnie w ramach akcji "Przejrzysta Polska"

Realizacja zadań akcji "Przejrzysta Polska"

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej