WIESŁAWA ZALEWSKA

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie.


OSIĄGNIĘCIA:

1. w sferze działań dydaktycznych kandydat wyróżnia się:

a) wynikami pracy z uczniem zdolnym, potwierdzonymi zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach okręgowych lub centralnych olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I - III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach okręgowych lub wojewódzkich - praca z uczniami technikum logistycznego, którzy zakwalifikowali się do "Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej" (3 osoby),
b) upowszechnia własne osiągnięcia w zakresie nowoczesnej dydaktyki w szkole poprzez zajęcia pokazowe (cykliczne) dla innych nauczycieli - lekcje otwarte dla nauczycieli stażystów jako ich opiekun, lekcje pokazowe dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w ramach pracy zespołu przedmiotowego.

2. w sferze działań wychowawczych kandydat wyróżnia się:

a) organizowaniem kółek zainteresowań dla uczniów nie tylko zdolnych - Koło Ekonomiczne przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Konkursu Wiedzy z Rachunkowości organizowanego przez UMK Toruń, zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami dydaktycznymi, zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego praktycznego, zajęcia przygotowujące do Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej,
b) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne - Wojewódzki Konkurs "Superhandlowiec" organizowany corocznie od siedmiu lat, wcześniej o zasięgu powiatowym.

3. w sferze działań społeczno-środowiskowych kandydat wyróżnia się:

a) działalnością społeczną na rzecz szkoły - Promocja szkoły w związku z rekrutacją do klas pierwszych,
b) pozyskiwaniem środków unijnych dla szkoły - Współtworzenie pierwszego w szkole programu Unijnego "Kapitał Ludzki".

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej