Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2010

Zarząd Powiatu w Chełmnie ogłasza Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2010, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 225/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2010.
Plebiscyt jest kierowany do nauczycieli, dla których Powiat Chełmiński jest organem prowadzącym.
Celem plebiscytu jest wyłonienie nauczyciela, który posiada szczególne osiągnięcia i zasługi dla edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tryb i kryteria zgłaszania kandydatów do Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2010 oraz rozpatrywania wniosków zostały określone w ww. Uchwale.
Zarząd Powiatu w Chełmnie zastrzega sobie prawo opisu, prezentacji i informacji o plebiscycie i jego wynikach na swojej stronie internetowej oraz w ramach publikacji w mediach.

WAŻNE TERMINY:

ZGŁOSZENIE KANDYDATA:
Dyrektor publicznej szkoły/placówki prowadzonej przez Powiat Chełmiński zgłasza kandydata do Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2010 w terminie do dnia 20 maja 2010 r. do Zarządu Powiatu w Chełmnie, zgodnie z zasadami określonymi w załączonym regulaminie.

GŁOSOWANIE:
Głosowanie na kandydatów plebiscytu odbywać się będzie, w okresie od dnia 31 maja 2010 r. do dnia 11 czerwca 2010 r., drogą elektroniczną na stronie www.powiat-chelmno.pl lub za pomocą sms-ów, zgodnie z zasadami określonymi w załączonym regulaminie.
Za ostatni dzień oddania ważnego głosu na stronie internetowej bądź za pomocą sms-ów uznaje się dzień 11 czerwca 2010 r. do godz. 24-tej.


Pliki do pobrania:
Uchwała, regulamin i druk wniosku na Nauczyciela Roku 2010

STAROSTA CHEŁMIŃSKI

Zdzisław Gamański
stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej