Projekt: "Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego"
realizowany jest przez Gminę Stolno w partnerstwie
z Gminą Chełmno, Gminą Lisewo, Gminą Grudziądz oraz z Powiatem Chełmińskim.

Termin realizacji projektu 01.07.2010 - 31.12.2011

Cele projektu to m.in.:
- poprawa zdolności monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju JST,
- budowa kultury wymiany informacji i dobrych praktyk dla JST,
- wzmocnienie JST w realizacji polityki bezpieczeństwa,
- usprawnienie obiegu dokumentów w JST,
- upowszechnienie informacji o funkcjonujących NGO w powiecie chełmińskim i w Gminie Grudziądz wśród lokalnych społeczności,
- poprawa dostępu mieszkańców z terenu JST do informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.


Dane teleadresowe partnerów projektu:
Gmina Grudziądz
86-300 Grudziądz
ul. Wybickiego 38
www.grudziadz.ug.gov.pl
tel. 56/ 451 11 11
Gmina Lisewo
86-230 Lisewo
ul. Chełmińska 2
www.lisewo.com
tel. 56/ 676 86 03
Gmina Stolno
86-212 Stolno
www.stolno.com.pl
tel. 56/ 677 09 00
Lider projektu
Powiat Chełmiński
86-200 Chełmno
ul. Harcerska 1
www.powiat-chelmno.pl
tel. 56/ 677 24 10
Gmina Chełmno
86-200 Chełmno
ul. Dworcowa 1
www.gmina-chelmno.pl
tel. 56/ 686 15 40
Projekt "Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania:
Plakat promujący projekt
Ulotka promująca projekt"WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK I DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY JST"

W dniach 23-24 września 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie nt. wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz porównywanie jakości usług pomiędzy pięcioma jednostkami samorządu terytorialnego. Spotkanie miało miejsce w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Exploris w Pieczyskach. Uczestnikami spotkania zgodnie założeniami projektu byli pracownicy i pracowniczki jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie powadzone było przez Annę Bochen Kierowniczkę Projektu oraz Hannę Łowicką specjalistkę ds. monitoringu i ewaluacji. Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki wymieniali się doświadczeniami w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS na przykładzie realizowanego projektu w ramach działania 5.2.1. "Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego". Między innymi omówiono sposób sporządzania wniosków o płatność, monitoring rezultatów miękkich i twardych, dobre praktyki związane z realizacją projektów.
Kolejne takie spotkanie zaplanowane jest na grudzień br. podczas, którego uczestnicy i uczestniczki będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych, także pod kątem zamówień publicznych.


stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej