KONKURSYInformacje na temat aktualnie ogłoszonych konkursów znajdują się na stronie fundusze.kujawsko-pomorskie.plRozpoczął się nabór wniosków w dwunastu ogłoszonych przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Na dofinansowanie mogą liczyć między innymi przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, turystyczne, ale także te promujące profilaktykę uzależnień lub zdrowie psychiczne. Do podziału jest 4,2 miliona złotych.

SZCZEGÓŁY TUTAJ

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej