Podnoszenie kwalifikacji szansą na sukces

Powiat Chełmiński rozpoczął również realizację Projektu "Podnoszenie kwalifikacji szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Partnerzy Projektu to:
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie
- Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie oraz
- Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół CKP w Grubnie

Mieszkańcy powiatu mogą wziąć udział w następujących szkoleniach z zakresu:
- obsługi konsumenta - 40 h,
- kuchni świata - 40 h
- obsługi programów magazynowych i do księgowania - 40 h
- praktycznej obsługi i eksploatacji sprzętu do zbierania zielonek - 105 h,
- bukieciarstwa - 40 h,
- florystyki - 40 h.

Szkolenia będą prowadzone w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0 56 686 21 78.
Więcej informacji na stronie: www.zs-grubno.fr.pl

Na realizację Projektu zostało przyznane dofinansowanie w kwocie: 46 880,00 zł.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej