Podsumowanie Projektu Wiedząc więcej - można więcej

Podsumowanie Projektu "Wiedząc więcej - można więcej" realizowane w partnerstwie Powiatu Chełmińskiego i Lokalnej Grupy Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję"

27 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chełmnie odbyło się uroczyste forum podsumowujące projektu "Wiedząc więcej - można więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany był do przedstawicieli organizacji pozarządowych i polegał na przeprowadzeniu dwóch szkoleń oraz wydawaniu biuletynów informacyjno-promocyjnych.
Zakres tematyczny szkoleń obejmował m.in.: podstawowe informacje na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, prowadzenie dokumentacji organizacji pozarządowych, możliwości pozyskiwania dofinansowania. W biuletynach umieszczane były aktualne informacje dotyczące źródeł i możliwości pozyskiwania dotacji, możliwości uczestnictwa w szkoleniach lub innych formach podnoszenia kwalifikacji, informacje dotyczące realizowanych projektów na obszarze objętym wnioskiem. Biuletyny były rozsyłane w wersji elektronicznej i papierowej do wszystkich chętnych, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę.

Forum podsumowujące otworzyli Prezes LGD- Sławomir Piernicki i Starosta Chełmiński Zdzisław Gamański. Kolejnym etapem była przygotowana przez Koordynatora projektu prezentacja multimedialna, gdzie przedstawiono informacje na temat źródła sfinansowania projektu, programu szkoleń, kwoty dofinansowania, liczby uczestników. Następnie pani Mariola Epa-Pikuła, która prowadziła oba szkolenia, przedstawiła analizę funkcjonowania sektora trzeciego w Polsce w ostatnich 20 latach.
Po prezentacji nastąpiło wręczanie zaświadczeń o odbytym kursie oraz gadżetów promocyjnych w postaci kubków. Następnie zaproszono wszystkich przybyłych na smaczny poczęstunek. Po poczęstunku prezentację o działalności Lokalnej Grupy Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję" przedstawiła pani Ilona Figura - kierownik biura LGD.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 570,80 zł.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej