Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009

Powiat Chełmiński zakończył realizację kursów w ramach Projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009"

Dzięki uczestnictwie w projekcie 26 uczniów zdobyło europejskie "komputerowe prawo jazdy" (ECDL)

Projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" rozpoczął się w czerwcu 2008 roku. W ramach projektu dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych z prawie całego województwa zorganizowano kursy przygotowujące do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
Kurs był prowadzony przez firmę Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji z siedziba w Lublinie, która ma w powiecie swoich przedstawicieli w osobach pana Piotra Orłowicza oraz pana Jarosława Kweli. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, od października 2008 do czerwca 2009, uczestniczyło 28 uczniów Zespołu Szkół nr 2 oraz uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie. Mieli oni opłacony udział w kursie i koszty jednokrotnego podejścia do egzaminów, otrzymali ponadto niezbędne podręczniki. Przez 140 godzin nauki poznawali podstawy technik informacyjnych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menadżerską i prezentacyjną oraz usługi w sieciach informatycznych. Każdy z 7 bloków zajęć kończył się egzaminem, zdanie wszystkich uprawniało do otrzymania certyfikatu. W powiecie chełmińskim w kursie uczestniczyło 28 uczniów, z których 26 otrzymało certyfikat.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej