RSS
niedziela, 14 lutego 2016, 45 dzień roku, imieniny Liliany, Walentyny, Walentego
www.powiat-chelmno.pl
Znajdujesz się w: Start / Aktualności i wydarzenia
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Związek Powiatów Polskich

Aktualności i wydarzenia

 
2016-02-11

1% dla organizacji z powiatu chełmińskiego

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), działających na terenie powiatu chełmińskiego. W tym celu wystarczy umieścić, w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego, kwotę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej organizacji.
 
2016-02-05

REGULAMIN KONKURSU NA FILM REKLAMOWY ˝MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR˝

REGULAMIN KONKURSU NA FILM REKLAMOWY "MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR"
 
2016-02-04

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania ˝Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2016 r.˝

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania "Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2016 r."
 
2016-02-04

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania ˝Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016r.˝

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016r."
 
2016-02-04

Otwarty konkurs ofert pn. ˝Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2016˝

Zarząd Powiatu w Chełmnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: "Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2016".
 
2016-02-04

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2016 r. Zarząd Powiatu w Chełmnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016.
 
2016-01-21

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: ˝Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów˝.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: "Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów".
 
2016-01-11

Muzyczny początek roku

W dniu 8 stycznia br. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Chełmnie odbył się koncert noworoczny, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Chełmnie.
 
2016-01-05

Powiatowy Konkurs ˝Sołectwo przyjazne środowisku˝

Starostwo Powiatowe w Chełmnie zaprasza sołectwa z terenu powiatu chełmińskiego do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie" Sołectwo przyjazne środowisku".
 
2016-01-05

Powiatowy Konkurs Fotograficzny pn. ˝Zimowe uroki˝

Starostwo Powiatowe w Chełmnie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu chełmińskiego do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pn. "Zimowe uroki"
 
2015-12-30

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego

Z dniem 4 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Chełmińskiego zacznie funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
 
2015-12-23

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
 
2015-12-23

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 
2015-12-16

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2016 roku

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2016 roku
 
2015-11-25

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 
2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ˝Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie powiatu chełmińskiego˝

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie powiatu chełmińskiego"
 
2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ˝Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego˝

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego"
 
2015-11-16

Kampania informacyjna systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kampania informacyjna systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE to projekt, do udziału w którym zaproszone zostały wszystkie gminy w Polsce. Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i we współpracy z Policją oraz Federacją Konsumentów.
 
2015-11-12

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2016 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2016 roku
 
2015-11-09

Przedstawiciele trzeciego sektora wymienili doświadczenia

W dniu 7 listopada br., pod patronatem honorowym Starosty Chełmińskiego, odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Powiatu Chełmińskiego. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych, a gospodarzem Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie.
 
2015-10-30

Wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom

W dniu 30 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmnie uroczyście wręczono listy gratulacyjne szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom zamieszkałym na terenie powiatu chełmińskiego.
 
2015-10-27

Konwent powiatów w Unisławiu

W dniu 26 października br. odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego gospodarzem był Powiat Chełmiński. Starostowie obradowali w Unisławiu pod przewodnictwem starosty świeckiego Franciszka Koszowskiego.
 
2015-10-23

Tomograf w chełmińskim szpitalu

Dzięki unijnemu wsparciu szpital w Chełmnie wzbogacił się o tomograf komputerowy i aparat ultrasonograficzny. W ramach realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnej aparatury medycznej i adaptacja pomieszczeń ZOZ w Chełmnie gwarancją podwyższenia standardów leczenia", przebudowano również Oddział Wewnętrzny i Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
 
2015-10-23

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu ˝Sołectwo przyjazne środowisku

W dniu 21.10.2015 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz symbolicznych czeków sołtysom, reprezentującym sołectwa biorące udział w Powiatowym Konkursie "Sołectwo przyjazne środowisku".
 
2015-10-15

Dzień Edukacji Narodowej 2015

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/178/2009 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, Zarząd Powiatu w Chełmnie na posiedzeniu w dniu 30 września 2015 r. przyznał z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody organu prowadzącego wyróżnionym nauczycielom ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński.
 
2015-09-07

OGŁOSZENIE KONKURSU na wykonanie wystawki z surowców wtórnych pn. ˝Źródła zanieczyszczeń środowiska˝

Starostwo Powiatowe w Chełmnie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu chełmińskiego do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie na najładniejszą wystawkę szkolną z surowców wtórnych pn. "Źródła zanieczyszczeń środowiska"
 
2015-09-01

Podziękowaliśmy rolnikom za plony

Piękny, słowiański zwyczaj świętowania dorocznego zbioru plonów i dziękowania rolnikom za "owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich", kultywowany jest również od wielu lat na terenie powiatu chełmińskiego.
 
2015-07-20

Zakończył się kolejny plener malarski

Ponad 130 prac poplenerowych zostało zaprezentowanych podczas wernisażu, który odbył się w dniu 19 lipca br. w kościele pw. Ducha świętego w Chełmnie - siedzibie Chorągwi Ziemi Chełmińskiej.
 
2015-06-02

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego ˝Przyroda – Cztery pory roku˝

W dniu 29.05.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego "Przyroda – Cztery pory roku".
 
2015-04-09

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na film (spot) reklamowy pn. ˝Moja szkoła - Trafny wybór˝

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na film (spot) reklamowy pn. "Moja szkoła - Trafny wybór"
 
2015-03-17

Statystyka WORD - dane za II półrocze 2014 r.

Zestawienie ilości przeprowadzonych egzaminów oraz ich wyników w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego za okres II półrocza 2014 r.
 
2015-03-06

REGULAMIN KONKURSU NA FILM REKLAMOWY ˝MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR˝

REGULAMIN KONKURSU NA FILM REKLAMOWY "MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR"
 
2014-10-30

Sukcesy zawodników ˝Klubu Olimpijczyk˝

Członkowie Zarządu Powiatu w Chełmnie spotkali się w dniu 30.10.2014 r. z zawodnikami "Klubu "Olimpijczyk" Olimpiad Specjalnych, którzy reprezentowali Powiat Chełmiński na Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy i Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Belgii.
 
2014-10-30

Stypendyści roku 2014/2015

W dniu 30 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmnie uroczyście wręczono listy gratulacyjne szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom zamieszkałym na terenie powiatu chełmińskiego.
 
2014-07-03

E-USŁUGI CEPiK

Ruszyły pierwsze e-usługi wykorzystujące dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów: "Historia Pojazdu" i "Bezpieczny Autobus", których wykonawcą jest Centralny Ośrodek Informatyki.
 
2014-03-20

Wrócili z gór z medalami

Członkowie Zarządu Powiatu w Chełmnie spotkali się w dniu 20 marca 2014 r. z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie, którzy startowali w VI Ogólnopolskim Mityngu w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych w Suchem k/Zakopanego.
 
2014-03-11

Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2013

Kolejny już raz uhonorowaliśmy najlepszych sportowców Powiatu Chełmińskiego. XI Powiatowa Gala Mistrzów Sportu odbyła się w dniu 7 marca 2014 r. w auli koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmnie.
 
2014-03-06

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

"Zaszczep w sobie chęć szczepienia" to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.
 
2013-10-10

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Powiatu, na posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r., przyznał nagrody nauczycielom ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński.
 
2013-06-22

Profilaktyczne badania mammograficzne

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, działający przy Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, zachęca do wykonywania bezpłatnych badań mammograficznych.
 
BIP
ESP
Karty usług
Światowe Dni Młodzieży
Videorelacje
Fotogalerie
Archiwum wiadomości
Prognoza pogody
Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 56 677 24 10, fax: +48 56 677 24 21, email: starostwo@powiat-chelmno.pl, http://www.powiat-chelmno.pl
NIP: 875-13-51-230, Regon: 871123202
Jesteś 223694
osobą, która odwiedza
ten portal
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x